با حضور آیت الله معلمی ، همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری در مسجد جامع فریدونکنار برگزار شد

یکشنبه 2 اسفند 1394

با حضور آیت الله معلمی ، همایش میثاق با شهیدان ، بیعت با رهبری در مسجد جامع فریدونکنار برگزار شد

fereydounkenaar fereydounkenaar1 fereydounkenaar2 fereydounkenaar3 fereydounkenaar4 fereydounkenaar5 fereydounkenaar6 fereydounkenaar7 fereydounkenaar8 fereydounkenaar9 fereydounkenaar13 fereydounkenaar14 fereydounkenaar15 fereydounkenaar16 fereydounkenaar17 fereydounkenaar18 fereydounkenaar19 fereydounkenaar20 fereydounkenaar21 fereydounkenaar22 fereydounkenaar23 fereydounkenaar24 fereydounkenaar25

مطالب مشابه
دیدگاه ها