آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با مردم خونگرم روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر

جمعه 30 بهمن 1394

آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با مردم خونگرم روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر

photo_2016-02-21_10-09-07 photo_2016-02-21_10-09-53 photo_2016-02-21_10-10-02 photo_2016-02-21_10-10-23 photo_2016-02-21_10-10-53 photo_2016-02-21_10-10-57 photo_2016-02-21_10-11-04 photo_2016-02-21_10-11-16 photo_2016-02-21_10-11-30 photo_2016-02-21_10-11-38

مطالب مشابه
دیدگاه ها