آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با مردم خونگرم روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر

جمعه 19 فوریه 2016

آیت الله معلمی در نشستی صمیمی با مردم خونگرم روستای باقرتنگه شهرستان بابلسر

photo_2016-02-21_10-09-07 photo_2016-02-21_10-09-53 photo_2016-02-21_10-10-02 photo_2016-02-21_10-10-23 photo_2016-02-21_10-10-53 photo_2016-02-21_10-10-57 photo_2016-02-21_10-11-04 photo_2016-02-21_10-11-16 photo_2016-02-21_10-11-30 photo_2016-02-21_10-11-38

مطالب مشابه
دیدگاه ها