با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ یادواره سیزده شهید روستای حاجی کلای سرخرود – شهرستان محمود آباد

پنج‌شنبه 18 فوریه 2016

با حضور آیت الله معلمی برگزار شد ؛ یادواره سیزده شهید روستای حاجی کلای سرخرود – شهرستان محمود آباد

yaadvaare yaadvaare2 yaadvaare3 yaadvaare4 yaadvaare5 yaadvaare6 yaadvaare7 yaadvaare8 yaadvaare9 yaadvaare10 yaadvaare12

مطالب مشابه
دیدگاه ها