حضور آیت الله معلمی در جمع مردم شهرستان شهید پرور بابل ؛ میثاق با شهیدان،بیعت با رهبری

چهارشنبه 28 بهمن 1394

حضور آیت الله معلمی در جمع مردم شهرستان شهید پرور بابل ؛ میثاق با شهیدان،بیعت با رهبری

baabol1 baabol2 baabol3 baabol4 baabol5 baabol6  baabol8 baabol9

مطالب مشابه
دیدگاه ها