با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی برگزار شد ؛ مراسم اقامه نماز بر پیکر پدر بزرگوار شهید غلامرضا یزدانی

سه شنبه 27 بهمن 1394

با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی برگزار شد ؛ مراسم اقامه نماز بر پیکر پدر بزرگوار شهید غلامرضا یزدانی

yazdaani1 yazdaani2 yazdaani3 yazdaani4 yazdaani5

مطالب مشابه
دیدگاه ها