حضور آیت الله معلمی در میان مردم قدرشناس رستمکلا ؛ همایش میثاق با شهیدان،بیعت بارهبری

دوشنبه 15 فوریه 2016

حضور آیت الله معلمی در میان مردم قدرشناس رستمکلا ؛ همایش میثاق با شهیدان،بیعت با رهبری

rostamkelaa rostamkelaa1 rostamkelaa2 rostamkelaa3 rostamkelaa4 rostamkelaa5 rostamkelaa6 rostamkelaa7

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها