با حضور آیت الله معلمی نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد :همایش پایتخت کشتی ایران در جویبار

جمعه 23 بهمن 1394

Hmayesh Koshti Joybar (1)

Hmayesh Koshti Joybar (2)

Hmayesh Koshti Joybar (3)

Hmayesh Koshti Joybar (4)

Hmayesh Koshti Joybar (5)

jouybaar jouybaar2 jouybaar3

IMG_3687 IMG_3713 IMG_3759 IMG_3772 IMG_3825 IMG_3827 IMG_3882 IMG_3909 IMG_3918 IMG_4001 IMG_4015 IMG_4018 IMG_4095 IMG_3560 IMG_3982

مطالب مشابه
دیدگاه ها